درک تاثیر کم شنوایی بر روی کیفیت زندگی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، زیرا منجر به بروز مشکلاتی در خصوص ارتباطات و تعاملات با دیگر افراد می گردد. این پدیده یک جنبه از زندگی روزمره افراد تلقی می گردد که منجر به بروز مشکلات جدی در بین افراد کم شنوا می گردد که نهایتا می تواند باعث کاهش کیفیت زندگی فرد شود.
اصطلاح کیفیت زندگی یا QoL در خصوص ارزیابی وضعیت سلامت عمومی افراد مورد استفاده قرار می گیرد. توافق عمومی در خصوص این ایده که ارزیابی کیفیت زندگی یک پدیده چند بعدی می باشد، وجود دارد: سلامت جسمانی، سلامت اجتماعی و سلامت عاطفی و ا احساسی. مطالعات ثابت نموده که کم شنوایی یکی از مواردی می باشد که منجر به کاهش کیفیت زندگی در افراد می گردد به نحوی که کم شنوایی به طور ویژه در افراد مسن باعث بروز اختلال در برقراری ارتباط می شود و بر روی زندگی روزمره فرد نیز تاثیر گذار خواهد بود. تاثیراتی که پیرگوشی می تواند بر روی کیفیت زندگی افراد بگذارد عبارت است از:
•    واکنش های عاطفی؛ همچون احساس تنهایی، انزوا، افسردگی، اضطراب، عصبانیت، نگرانی، ناامیدی و احساس گناه.
•    واکنش های رفتاری؛ همچون اغراق نمودن(بلوف زدن)، گوشه گیری و سرزنش کردن
•    واکنش های شناختی؛ همچون گیج شدگی، اختلال تمرکز و حواس، کاهش عزت نفس و اختلالات ارتباطاتی
ابزارهای ارزیابی تاثیر کم شنوایی بر کاهش کیفیت زندگی افراد:
از طریق راه های مختلفی می توان به ارزیابی کاهش کیفیت زندگی ناشی از کم شنوایی پرداخت که در جدول 1 آورده شده است.
یکی از این ابزارها، پرسشنامه معلولیت شنوایی خود ارزیاب افراد مسن(HHIE) می باشد. این پرسشنامه یک وسیله خود ارزیاب می باشد که به منظور ارزیابی اثرات اختلال شنوایی بر روی سازگاری اجتماعی و عاطفی در افراد مسن طراحی شده است. HHIE شامل دو زیر مجموعه می باشد: یک زیرمجموعه 13 آیتمی که به بررسی پیامدهای کم شنوایی می پردازد و یک بخش 12 آیتمی که اثرات اجتماعی و موقعیتی در فرد را سنجش می نماید. HHIE یک ابزار معتبر و پایا می باشد که به سهولت می توان از آن استفاده کرد.
پرسشنامه معلولیت شنوایی خود ارزیاب افراد بزرگسال(HHIA) یک پرسشنامه 25 آیتمی می باشد که برگرفته شده از HHIE می باشد و توسط وینشتین و همکاران ارائه گردید. پرسشنامه متشکل از یک بخش 13 آیتمی احساسی و عاطفی و یک زیر مجموعه 12 آیتمی اجتماعی می باشد.
پرسشنامه خود ارزیاب بین المللی سمعک (IOI-HA) توسط کوکس و همکاران مطرح شد و به بررسی میزان استفاده فرد از سمعک می پردازد. IOI-HA  آزمون کوتاهی بوده که به آسانی قابل استفاده می باشد. هر یک از این 7 سوال برای یک منظور طراحی شده است که از ان جمله می توان به این موارد اشاره نمود:
میزان استفاده از سمعک(تعداد ساعاتی که فرد در روز از سمعک استفاده نموده است)، سودمندی از سمعک، محدودیت فعالیت (یا ناتوانی) باقیمانده، رضایتمندی، محدودیت مشارکت(یا معلولیت) باقیمانده، اثرات روی سایرین و کیفیت زندگی.

جدول 1. ابزارهای اساسی و مهم در زمینه ارزیابی اثر کم شنوایی بر روی کیفیت زندگی

 

ابزار

هدف

تعداد آیتم

HHIE

ارزیابی اثرات کم شنوایی بر جنبه های عاطفی و اجتماعی افراد مسن

 

25

HHIA

ارزیابی اثرات کم شنوایی بر جنبه های عاطفی و اجتماعی افراد بزرگسال

25

IOI-HA

بررسی سودمندی درک شده توسط بیمار از سمعکی که دارد

7

 

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت اخبار سمعک و اطلاعیه های ما ایمیل خود را ثبت کنید و عضو شوید.

دفتر مرکزی

address

میدان فاطمی، ابتدای خ جویبار، ک میرهادی شرقی، پ 23، واحد 4

tel

10-11 26 85 88 (9821+)

mail

mail

کلینیک

address

میدان فاطمی، ابتدای خ جویبار، ک میرهادی شرقی، پ 23، واحد 15

tel

49 360 860 (9821+)

mail

mail

Off Canvas Menu

سمعک- بهترین سمعک - سمعک هوشمند- سمعک ارزان-سمعک -میکروسون- میکروسون- سمعک خوب-سمعک سالمندان- سمعک مطمعن-سمعک های میکروسون-میکروسون و سمعک - سمعک برتر- سمعک دیجیتال- سمعک استارکی- سمعک زیمنس- سمعک آلمانی- سمعک امریکایی-سعک میکروسون-نماینده انحصاری شرکت میکروسون اسپانیا در ایران (microson)