كلستئاتوم تجمع لاية كراتين درگوش مياني يا ماستوئيد است كه از كراتيزه شدن اپي تليوم اسكواموسی كه دركانال خارجي رشد كرده ناشي مي شود وممكن است مادرزادي و يا اكتسابي باشد. نوع مادرزادي از نظر اتيو لوژي ارتباطي با اوتيت چركي مزمن ندارد و عموما از نظر جايگاه آناتومي مربوط به شكاف گوش مياني  نمي شود.  اين ضايعه  مي تواند  ( نوع مادر زادي ) از بقاياي سلول جنيني در هر نقطه از استخوان جمجمه ناشي شده وبراي مدتها ناشناخته و غير قابل تشخيص باقي بماند.
 اگر از استخوان تمپرال وناحية پتروس ناشي شود مي تواند از نظر آناتومي با گوش مياني مرتبط شده ودر اين ناحيه عفوني شود واين نوع عفونت مي تواند عوارض خطر ناكي داشته باشد ودرغيراين صورت كلستئاتوم مادرزادي استريل باقي مانده وآنچه جاي نگراني دارد حجم و جايگاه اين توده در رابطه با اجزايي از جمجمه است كه با آن در ارتباط مي باشند.

كلستئاتوم اكتسابي به دو نوع تقسيم مي شود:
1- كلستئاتوم اكتسابي اوليه.
2- كلستئاتوم اكتسايي ثانويه.
نوع اوليه موردي است كه در آن تاريخچه ای از ابتلابه اوتيت مياني وجود ندارد ، در حاليكه در نوع ثانويه  عفونت قبلي گوش مياني وجود داشته و همزمان با عفونت گوش مياني ظاهر مي شود . كلستئاتوم نوع اوليه بطور عمده در ناحية آتيك يا ناحية خلفي فوقاني پردةتمپان متظاهر مي شود.در نوع ثانويه كه ممكن است يك طرفه يا دو طرفه باشد فرسودگي بخش استخواني مجرا نيزمحتمل است ودرد شديد ، احساس پري ، ترشــــح همراه با خونريز ي وسرگيجه وجود دارد.
يافته هاي اديومتري در بيماران مبتلا به كلستئاتوم بسيار متفاوت است. بطور مثال علامت مربوط به تثبيت استخوانچه ها ، اوتيت مياني وحتي انقطاع زنجيرة استخواني متظاهر شده كه اين مورد بستگي به ميزان درگيري زنجيرة استخواني دارد. ميزان كم شنوايي تا حدودي بستگي به شدت بروز وجايگاه كلستئاتوم دارد ، در كلستئاتوم ناحية آتيك كه ضايعه به  زنجيرة استخواني وگوش داخلي نرسيده ، شنوايي ممكن است طبيعي باشد .
 موارد كم شنوايي 30 تا 40 دسي بل افت شنوايي انتقالي ، آميخته وحســــي عصبي از جمله مواردي است كه در اين ضايعه ممكن است ديده شود. اگر كلستئاتوم فشار خفيفي براستخوانچه ها وارد نمايد الگوي امپدانس در مراحل اولية تثبيت حاصل مي گردد. يعني تمپانوگرام نوع A كامپليانس طبيعي يا تا حد خفيفي كاهش يافته وآستانه هاي رفلكس افزايش يافته ، اگر تومور حجم زيادي از گوش مياني را اشغال كرده باشد به علت افزايـــش فوق العادة جرم سيستم گوش مياني ،مشخصة امپدانس اوتيت سروز يعني تمپانوگرام نوع B وعدم وجود رفلكس حاصل مي شود. اگر كلستئاتوم به زائدة عدسي استخوان سنداني ويا مفصل سنداني ركابي دسترسي نمايد ، مشخصة امپدانس در انقطاع زنجيرة استخواني با تمپانوگرام نوع Ad حاصل مي شود.
كلستئاتوم ممكن است مانع اتصال سنداني به ركابي شود در اين صورت تمپانوگرام گرد شده و كم شنوايي انتقالي ايجاد مي شود.

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت اخبار سمعک و اطلاعیه های ما ایمیل خود را ثبت کنید و عضو شوید.

دفتر مرکزی

address

میدان فاطمی، ابتدای خ جویبار، ک میرهادی شرقی، پ 23، واحد 4

tel

10-11 26 85 88 (9821+)

mail

mail

کلینیک

address

میدان فاطمی، ابتدای خ جویبار، ک میرهادی شرقی، پ 23، واحد 15

tel

49 360 860 (9821+)

mail

mail

Off Canvas Menu

سمعک- بهترین سمعک - سمعک هوشمند- سمعک ارزان-سمعک -میکروسون- میکروسون- سمعک خوب-سمعک سالمندان- سمعک مطمعن-سمعک های میکروسون-میکروسون و سمعک - سمعک برتر- سمعک دیجیتال- سمعک استارکی- سمعک زیمنس- سمعک آلمانی- سمعک امریکایی-سعک میکروسون-نماینده انحصاری شرکت میکروسون اسپانیا در ایران (microson)